Správný odběr psychiatrické anamnézy

 

(všímáme si už od počátku řeči, mimiky, gestikulace, očního kontaktu, ochoty a neochoty spolupracovat,

 vzhled zevnějšku a oblečení, a mnohých dalších věcí)


 

 

RA:

-          rodiče (jak vychází, má/nemá?)

-          jak se k němu rodiče chovali – chválili, kritizovali, ...

-          sourozenci

-          podivíni v rodině

-          sebevraždy a pokusy (i u příbuzných)

-          alkoholismus nebo jiné formy toxikománie v rodině

-          kriminalita

 

OA:

-          porod

-          psychomotor. vývoj

-          adaptabilita při řazení do kolektivu ve školce a škole

-          nemoci, operace, úrazy, alergie

-          u žen menarche, mens. cyklus, menopauza, porody, potraty, antikoncepce

-          mívá záchvaty a jaké léky na ně užívá?

 

Psychiatrická anamnéza:

-          předchozí hostpitalizace

-          dg. závěry

-          léky, kt. pac. na psychiatrii užíval nebo nyní užívá

 

 

Sociální anamnéza (NEZAPOMÍNAT!):

-          prostředí, kde vyrůstal

-          socioekonomická úroveň

-          vztahy mezi rodiči

-          počet sourozenců

-          problémy s autoritami

-          pacientovo pořadí mezi sourozenci

-          vztahy mezi sourozenci

-          sňatek a údaje o partnerovi, počet dětí, vztahy v současné rodině

 

Vzdělání a PA:

-          zákl. ev. zvláštní škola a prospěch v ní

-          učební obor, střední škola a studijní výsledky

-          vysoká škola, fakulta, otázka zvládnání studia na vysoké škole, vztahy s ostatními studenty a rok promoce

-          co dělal, jak dlouho, bavilo ho to?

 

Vita sexualis:

-          psychosexuální vývoj [má/měl(a) kluka; má/měla(a) holku?], partnerské a manželské vztahy

-          hodnocení vztahů, otázka spokojenosti se souč. vztahem

 

Sociální situace:

-          ekonomické zajištění rodiny, bytové poměry

 

Vojenská prezenční služba:

-          doba, hodnost

-          důvody vedoucí ke zproštění povinnosti

 

Povahové rysy:

-          hodnocení sebe sama – své povahové rysy

-          zájmy, záliby

-          zjišťujeme uzus a abuzus alkoholu alkoholu, drog, frekvence užívání a zneužívání

 

NO:

-          první psychiatrické potíže

-          okolnosti vedoucí ke vzniku potíží

-          popis subj. pocitů pacienta

-          vlastní pacientův názor na potíže (postoj k nemoci)

 

(Tělesný stav:

-          váha, TK, puls, teplota, zákl. neurl vyš.)

 

Děláme si vlastní úsudek:

chování, jednání, řeči, vědomí, emotivita a afektivita, vnímání reality, myšlení, pozornost, soustředění, paměť, intelekt, pudy (sebezáchovný, obživný, rozmnožovací, rodičovský, sociální), volní jednání a vůle, osobnost


Ne všechny dárky potěší. Naše úžasné erotické pomůcky mohou překvapit, vibrátory si ale vždy své místo najdou.